Σεπτέμβριος 2019

Το πριν και το… μετά του μεταβολισμού!

Ενεργοποιούμε τον μεταβολισμό μας μετά το καλοκαίρι

Σεπτέμβριος 2019
Σεπτέμβριος 2019
Σεπτέμβριος 2019
Σεπτέμβριος 2019

Δεν θέλω να πάω σχολείο!

Δρ. Αναστασία Κοτσοπούλου Ψυχολόγος Διευθύντρια Σύγχρονο Κέντρο Υποστήριξης, Εκπαίδευσης, Έρευνας και Εποπτείας