1.    Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Logiscoop Pansyfa ΑΕΕ», η οποία εδρεύει στη Γλυφάδα, επί της οδού Γούναρη 219 & Τυρταίου 37, με αριθμό τηλεφώνου 210 9605250 (εφεξής καλούμενη χάριν συντομίας ως «GreenPharmacy»), διοργανώνει τον διαγωνισμό υπό τον τίτλο « Πού είναι ο σάκος του Άι Βασίλη; » (στο εξής το «Διαγωνισμός»).

 1. Ο Διαγωνισμός διεξάγεται μέσω των φαρμακείων του δικτύου Green Pharmacies, τα οποία βρίσκονται αναρτημένα στο επίσημο site του Δικτύου https://greenpharmacies.gr/diktyo-synergaton/ και τα Δώρα θα παρασχεθούν από τη Διοργανώτρια.

Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στον Διαγωνισμό και της διαδικασίας ανάδειξης των νικητών.

 1. Δώρα Διαγωνισμού

Από την κλήρωση θα αναδειχθούν τριάντα (30) νικητές, που θα κερδίσουν μία από τους 30 γιορτινούς σάκους που θα έχουν μέσα προϊόντα για όλη την οικογένεια, και ειδικότερα ανά εταιρία:

OMEGA PHARMA

 • προϊόντα γυναικείας περιποίησης  και στοματικής  υγιεινής

PROCTER & GAMLBE

 • ηλεκτρικές οδοντόβουρτσες

INTERMED

 • προϊόντα γυναικείας περιποίησης EVA BELLE
 • προϊόντα ανδρικής περιποίησης LUXURIOUS MEN
 • προϊόντα BABYDERM για τον καθαρισμό και περιποίηση του βρεφικού και παιδικού δέρματος
 • προϊόντα SKIN PHARMACIST για επανόρθωση & αναγέννηση του προσώπου

BAYER

 • προϊόντα περιποίησης προσώπου BEPANTHOL

FREZYDERM

 • προϊόντα περιποίησης προσώπου

ANATOMIC LINE

 • μαξιλάρι ύπνου memory

L’OREAL

 • προϊόντα περιποίησης προσώπου VICHY
 • προϊόντα περιποίησης σώματος CERAVE

AVENE 

 • προϊόντα περιποίησης προσώπου και σώματος

ADERMA

 • προϊόντα περιποίησης προσώπου και σώματος

DUCRAY

 • προϊόντα περιποίησης προσώπου και σώματος

ALPHA CHECK

 • ηλεκτρική θερμοφόρα
 • υπόστρωμα
 1. Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν αποκλειστικά οι υφιστάμενοι ή νέοι κάτοχοι Κάρτας Φροντίδας GreenPharmacy, με την επιφύλαξη του επόμενου όρου.

Από τον Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) Όσοι δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, (β) οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας «GreenPharmacy» (γ) οι συγγενείς αυτών μέχρι και δεύτερου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας και οι σύζυγοι αυτών, καθώς και (δ) όσοι στερούνται πλήρους δικαιοπρακτικής ικανότητας. Οποιαδήποτε συμμετοχή των ανωτέρω προσώπων στον Διαγωνισμό κατά παράβαση του παρόντος όρου, θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη και τυχόν δώρα που παραδόθηκαν επιστρέφονται.

 1. Διάρκεια Διαγωνισμού

Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από την 01/12/2023, ώρα 08.00 π.μ. (στο εξής η «Έναρξη του Διαγωνισμού»), έως και τις 05/01/2024, ώρα 22:00 μ.μ. (στο εξής η «Λήξη του Διαγωνισμού»). Έγκυρες θεωρούνται μόνον οι συμμετοχές που υποβάλλονται εντός των ως άνω χρονικών ορίων του Διαγωνισμού.

 1. Διαδικασία Συμμετοχής

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στον Διαγωνισμό θα πρέπει:

α) να πραγματοποιήσουν μια ή περισσότερες αγορές, αξίας ίσης ή μεγαλύτερης των δέκα ευρώ (10€) με χρήση της Κάρτας  Φροντίδας τους, σε ένα από τα φαρμακεία του Δικτύου, ο κατάλογος των οποίων βρίσκεται αναρτημένος στο επίσημο site του Δικτύου https://greenpharmacies.gr/diktyo-synergaton/. Ειδικότερα, όλες οι αγορές που πραγματοποιούνται κατά την ίδια ημερομηνία λογίζονται ως μία συμμετοχή για κάθε δέκα ευρώ αγορών στον Διαγωνισμό. Για παράδειγμα αν δαπανήσει κάποιος 19 ευρώ λογίζεται ως μία συμμετοχή στο Διαγωνισμό ενώ εάν κάποιος δαπανήσει 31 ευρώ λογίζεται ως 3 συμμετοχές.

ή

β) να εγγραφούν ως μέλη του Προγράμματος προνομίων «Κάρτα Φροντίδας»  κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, χωρίς να απαιτείται αγορά φαρμακευτικών ή παραφαρμακευτικών προϊόντων. Σε περίπτωση που τα νέα μέλη προβούν και σε αγορές,  αξίας ίσης ή μεγαλύτερης των δέκα ευρώ (10€) με χρήση της Κάρτας Φροντίδας τους, τότε αυξάνουν τον αριθμό των συμμετοχών τους κατά τα ανωτέρω.

Για την ανάδειξη των νικητών και των επιλαχόντων, θα διενεργηθεί μία μόνο κλήρωση μέσω ηλεκτρονικών μέσων, την 08η/01/2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ. Η κλήρωση θα διεξαχθεί στα γραφεία της διοργανώτριας εταιρείας με την επωνυμία «Logiscoop-Pansyfa A.E.E.», στη Γλυφάδα, οδός  Γούναρη 219 & Τυρταίου 37.

Στην κλήρωση θα λάβουν μέρος, όσοι έχουν συμμετάσχει από την έναρξη του Διαγωνισμού μέχρι και την ορισθείσα ως άνω λήξη του, ήτοι μέχρι τις 22:00 μ.μ. της 05ης/01/2024. Μετά την πάροδο της ημερομηνίας αυτής καμία συμμετοχή και για κανέναν λόγο δε γίνεται δεκτή. Στην κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί θα αναδειχθούν τριάντα  (30) νικητές και τριάντα (30) επιλαχόντες νικητές. Κάθε νικητής θα μπορεί να κερδίσει δώρο δια της κληρώσεως μία (1) μόνο φορά. Εάν για οποιονδήποτε λόγο είναι αδύνατη η διεξαγωγή της προαναφερθείσας κλήρωσης κατά την ως άνω ορισθείσα ημέρα και ώρα, η GreenPharmacy διατηρεί το δικαίωμα να ορίσει νέα ημέρα και ώρα με ανακοίνωσή της στην επίσημη σελίδα του Δικτύου https://greenpharmacies.gr/ ή με κάθε άλλον επικοινωνιακά πρόσφορο τρόπο.

 1. Τα Δώρα είναι προσωπικά και δεν ανταλλάσσονται, ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλα ή η εξαργύρωσή τους σε χρήμα σε οποιαδήποτε τιμή.

Οι νικητές θα παραλάβουν τα δώρα αυτοπροσώπως από το Φαρμακείο του Δικτύου GreenPharamacy στο οποίο έχουν πραγματοποιήσει τις αγορές τους, ενώ σε περίπτωση σοβαρού κωλύματός τους, δύνανται να εξουσιοδοτήσουν άλλο πρόσωπο για την παραλαβή του Δώρου του με σχετική έγγραφη εξουσιοδότηση, νομίμως θεωρημένη.

Η GreenPharmacy διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει μονομερώς τα Δώρα (σε περίπτωση έλλειψης αποθεμάτων των τροποποιημένων όρων στην ιστοσελίδα του Δικτύου, και δη στον σύνδεσμο https://greenpharmacies.gr/eidikoi-oroi-kai-proypotheseis/.

 1. Η GreenPharmacy, διατηρεί ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα (αλλά σε καμία περίπτωση δεν υποχρεούται έναντι τρίτων συμμετεχόντων) να θεωρήσει ως άκυρη τη συμμετοχή οποιουδήποτε συμμετέχοντα, εφόσον υπάρχουν αποδείξεις ή σαφείς ενδείξεις ότι χρησιμοποίησε αθέμιτες ενέργειες, με σκοπό τη συμμετοχή του στην κλήρωση ή την ανάδειξή του στους νικητές. Ρητά δε οι συμμετέχοντες παραιτούνται από κάθε δικαστική ή εξώδικη ενέργεια κατά της Διοργανώτριας, σε περίπτωση που κριθεί ότι πρέπει να ακυρωθεί η συμμετοχή κάποιου από τον Διαγωνισμό για τους λόγους που αναφέρονται στους παρόντες όρους.
 2. Η συμμετοχή του Nικητή σε οποιοδήποτε στάδιο ακόμα και αυτό της παραλαβής του δώρου, μπορεί να ακυρωθεί πέραν των ανωτέρω και για τους εξής λόγους: (α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους συμμετοχής στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, (β) σε περίπτωση που η συμμετοχή του δεν πληροί κάποιον από τους όρους του παρόντος, (γ) σε περίπτωση που κάποιο από τα στοιχεία που δήλωσε είναι ψευδές, (δ) σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, η προσπάθεια επικοινωνίας με το νικητή δεν καταστεί δυνατή για περισσότερο από πέντε εργάσιμες ημέρες μετά την κλήρωση, (ε) σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο ο νικητής δεν παρουσιασθεί ή παρουσιασθεί καθυστερημένα (πέραν των τριάντα (30) ημερών) στην παραλαβή του δώρου.
 3. Ανακοίνωση Νικητών

Η ανακοίνωση των ονομάτων των νικητών θα πραγματοποιηθεί εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την κλήρωση και ανάδειξη τους στην επίσημη σελίδα του Δικτύου https://greenpharmacies.gr θα ενημερωθούν για τον τρόπο και τον χρόνο παραλαβής των δώρων τους, εφόσον έχουν διαθέσει τα αντίστοιχα στοιχεία επικοινωνίας μέσω του εντύπου Κάρτα Φροντίδας στο Δίκτυο φαρμακείων Green Pharmacy ή με κάθε άλλον επικοινωνιακά πρόσφορο τρόπο από τη Διοργανώτρια Εταιρεία- GreenPharmacy. Σε περίπτωση που κάποιος νικητής δεν απαντήσει εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ειδοποίησής του, η συμμετοχή του αυτομάτως θεωρείται άκυρη και τα σχετικά Δώρα θα κατακυρώνονται στον πρώτο, κατά τη σειρά ανάδειξής του από τη σχετική κλήρωση, επιλαχόντα στη θέση του εν λόγω νικητή. Ομοίως, σε περίπτωση μη απαντήσεως και ανταπόκρισης του πρώτου επιλαχόντα, τα σχετικά Δώρα θα κατακυρώνονται στον δεύτερο επιλαχόντα και εν συνεχεία στον τρίτο. Εάν δεν εμφανιστεί κανείς, τότε η Διοργανώτρια Εταιρεία απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απέναντι στο συγκεκριμένο νικητή και τους επιλαχόντες. Γίνεται δεκτό ότι με την συμμετοχή του στο Διαγωνισμό, ο κάθε συμμετέχων δίδει τη συναίνεσή του για την ανωτέρω ειδοποίηση και επεξεργασία των στοιχείων του.

Οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό παρέχουν τη συγκατάθεση τους και εξουσιοδότηση στη GreenPharmacy για την προβολή του Διαγωνισμού ή/και των αποτελεσμάτων του μέσω ραδιοφώνου, τηλεόρασης, κινηματογράφου καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του INTERNET. Έτσι, η GreenPharmacy επιφυλάσσει για τον εαυτό της το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει και δημοσιεύσει για διαφημιστικούς σκοπούς τον κατάλογο των νικητών, φωτογραφίες, φιλμ και βίντεο που τυχόν ληφθούν κατά την παράδοση των δώρων και ενδεχομένως να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε άλλο ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με τον παρόντα Διαγωνισμό για διαφημιστικούς σκοπούς, η δε συμμετοχή στον Διαγωνισμό παρέχει αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση και εκχώρηση των αναγκαίων πνευματικών δικαιωμάτων χωρίς περαιτέρω υποχρέωση της GreenPharamacy, για πρόσθετη ενημέρωση των συμμετεχόντων ή καταβολή τυχόν αμοιβής ή αποζημίωσης.

 1. Τροποποίηση Όρων Διαγωνισμού

Η Διοργανώτρια Εταιρεία  διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε να μεταβάλλει μονομερώς και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση τους όρους συμμετοχής του Διαγωνισμού, να συντομεύει ή να παρατείνει τη διάρκειά του ή ακόμη και να τον ακυρώσει, χωρίς να υποχρεούται να ενημερώσει ατομικά τους συμμετέχοντες. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ανά πάσα στιγμή να ενημερώνονται για τους ισχύοντες όρους χρήσης στην ιστοσελίδα https://greenpharmacies.gr/eidikoi-oroi-kai-proypotheseis/. Σε περίπτωση που ορισθούν άλλοι ειδικοί όροι από τη GreenPharmacy αυτοί θα υπερισχύουν των παρόντων.

 1. Πνευματική Ιδιοκτησία

Οι συμμετέχοντες δεν έχουν, ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της GreenPharmacy. Το περιεχόμενο των ιστοσελίδων, οι εικόνες, τα γραφικά, οι φωτογραφίες, τα τυχόν σχέδια, τα κείμενα και γενικά όλα τα αρχεία της ως άνω ιστοσελίδας, ανήκουν στην πνευματική ιδιοκτησία της GreenPharmacy και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση, σύνδεση, φόρτωση (download) ή με άλλον τρόπο εκμετάλλευση, εν όλω ή εν μέρει, του περιεχομένου της ιστοσελίδας με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Διοργανώτριας ή του εκάστοτε δικαιούχου. Οποιοδήποτε περιεχόμενο της ιστοσελίδας (π.χ. κείμενα, εικόνες, γραφικά κλπ.) απαγορεύεται να αναπαράγεται και να αναδημοσιεύεται ολικώς ή μερικώς.

 1. Αποδοχή Όρων Διαγωνισμού

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνιστά ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση και αποδοχή όλων ανεξαιρέτως των όρων του Διαγωνισμού εκ μέρους του συμμετέχοντος και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της GreenPharmacy. Η ευθύνη της GreenPharmacy περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των προγραμματισμένων Δώρων, υπό τις προϋποθέσεις που αναφέρθηκαν ανωτέρω. Μετά την εκπνοή της Διάρκειας του Διαγωνισμού και της διανομής των Δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της GreenPharmacy παύει να υφίσταται και δεν θα υπέχει, ούτε θα αναλάβει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων.

 1. Σε κάθε περίπτωση, η GreenPharmacy διατηρεί κάθε δικαίωμα μονομερούς διαγραφής συμμετέχοντα σε περίπτωση που υποπέσει στην αντίληψή της οποιαδήποτε ενέργειά του που θα μπορούσε ενδεχομένως να προκαλέσει ζημία στην ίδια ή σε τρίτον ή να ξεκινήσει δικαστική διένεξη και σε κάθε περίπτωση δικαιούται να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια κρίνει σκόπιμη προκειμένου να αποφευχθούν τα ανωτέρω αναφερόμενα.
 2. Προσωπικά Δεδομένα

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει την εγγραφή του συμμετέχοντα στο Πρόγραμμα Προνομίων «Κάρτα Φροντίδας GreenPharmacy».

Η Διοργανώτρια συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των μελών που εγγράφονται στο πρόγραμμα προνομίων Κάρτα Φροντίδας, με βάση τους όρους που αναγράφονται στο έντυπο εγγραφής. Ειδικούς όρους και προϋποθέσεις για το πρόγραμμα προνομίων της Κάρτας Φροντίδας μπορείτε να βρείτε και στην επίσημη σελίδα του δικτύου  https://greenpharmacies.gr/eidikoi-oroi-kai-proypotheseis/.

Περαιτέρω, για κάθε Νικητή, η Διοργανώτρια συλλέγει με τη συγκατάθεσή του:

(α) το ονοματεπώνυμό του,

(β) τον τηλεφωνικό του αριθμό ή/και το email του,

(γ) τη διεύθυνση κατοικίας του,

(δ) φωτογραφίες ή/και βίντεο, κατά το χρονικό σημείο παράδοσης/παραλαβής του δώρου του.

Ειδικότερα, έκαστος συμμετέχων, αποδεχόμενος τους παρόντες Όρους, παρέχει στη Διοργανώτρια τη ρητή, σαφή και με πλήρη επίγνωση συγκατάθεσή του, εάν αναδειχθεί νικητής, να χρησιμοποιήσει φωτογραφίες και βίντεο αυτού κατά το χρονικό σημείο παραλαβής του δώρου του και το άνοιγμα (unboxing) του δώρου, για διαφημιστικούς λόγους, ήτοι προκειμένου η Διοργανώτρια να τα δημοσιεύσει (ενδεικτικά) σε: περιοδικά, άρθρα εφημερίδων, διαφημιστικά φυλλάδια, μέσα κοινωνικής δικτύωσης (πχ. δημοσίευση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού μέσω Facebook ή Instagram), καθώς και στον επίσημο ιστότοπό της www.greenpharmacies.gr

Ο συμμετέχων –νικητής δεν διατηρεί καμία απαίτηση ή αξίωση για καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως για την εκ μέρους της Διοργανώτριας χρήση των ως άνω δεδομένων.

Η Διοργανώτρια διατηρεί τα δεδομένα αυτά μόνο για τους σκοπούς της συγκεκριμένης προωθητικής ενέργειας και μέχρι την ολοκλήρωση των σκοπών του Διαγωνισμού.

Η Διοργανώτρια ως υπεύθυνη επεξεργασίας βεβαιώνει ότι συμμορφώνεται πλήρως προς το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εφαρμόζοντας κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία αυτών και δεσμεύεται ότι δεν θα προβεί σε επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων για άλλο σκοπό πλην των ως άνω ορισθέντων.

Κάθε συμμετέχων διατηρεί τα δικαιώματα που παρέχει η ισχύουσα νομοθεσία στα υποκείμενα προσωπικών δεδομένων, ήτοι: το δικαίωμα ενημέρωσης, το δικαίωμα πρόσβασης, το δικαίωμα στη διόρθωση δεδομένων, το δικαίωμα στη λήθη, το δικαίωμα στον περιορισμό της επεξεργασίας, το δικαίωμα εναντίωσης και το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων.

Μπορείτε να ασκήσετε οποτεδήποτε τα δικαιώματά σας αυτά επικοινωνώντας είτε με την Εταιρεία τηλεφωνικά στο 210 9605250 ή μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση  contact@greenpharmacies.gr ή με επιστολή στη διεύθυνση «Logiscoop Pansyfa ΑΕΕ», Γούναρη 219 & Τυρταίου 37, Γλυφάδα Αττικής, Τ.Κ. 16674. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να σας ζητήσει επαρκή στοιχεία για την απόδειξη της ταυτότητάς σας, πριν προβεί σε ικανοποίηση του αιτήματός σας.

Έχετε επίσης το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr) ως αρμόδια εποπτική αρχή, εφόσον θεωρείτε ότι προσβάλλονται τα δικαιώματά σας καθ’ οιονδήποτε τρόπο από την επεξεργασία των δεδομένων σας.

 1. Εφαρμοστέο Δίκαιο

Οι ανωτέρω όροι συμμετοχής καθώς και οποιαδήποτε τροποποίησή τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την ερμηνεία ή την εφαρμογή των παρόντων όρων αρμόδια καθίστανται τα Δικαστήρια της Αθήνας.