Ο υπολογισμός των πόντων δεν ισχύει για αγορά/προμήθεια συνταγογραφούµενων φαρμάκων. Σε περίπτωση παράλληλων εποχιακών ή περιοδικών προσφορών θα ισχύει η μεγαλύτερη παροχή και όχι προσθετικά. Η συγκέντρωση πόντων δεν γίνεται σε περίπτωση εξαργύρωσης, δηλαδή για την αξία της συναλλαγής μετά την έκπτωση του 15%.

Σε περίπτωση κλοπής, απώλειας ή καταστροφής, η κάρτα μπορεί εύκολα να αντικατασταθεί στο Φαρμακείο – Μέλος του Δικτύου Φαρμακείων GREEN PHARMACY από το οποίο παρελήφθη. Η Logiscoop Pansyfa AEE. µέσω του Δικτύου Φαρμακείων GREEN PHARMACY, δικαιούται να τροποποιεί μονομερώς οποιονδήποτε όρο του Προγράμματος Προνομίων, συµπεριλαµβανοµένου και του τρόπου υπολογισμού των πόντων και του ύψους επιβράβευσης αγορών. Οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση θα γνωστοποιείται στον κάτοχο µε κάθε πρόσφορο μέσο.

Η Logiscoop Pansyfa AEE. και το Δίκτυο Φαρμακείων GREEN PHARMACY διατηρεί κάθε δικαίωμα να τροποποιήσει ή και να τερματίσει το πρόγραµµα προνομίων και να ενημερώνει τα µέλη είτε µε έγγραφη ατομική γνωστοποίηση, είτε µε ανάρτηση ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα www.greenpharmacies.gr

Η Logiscoop Pansyfa AEE. µέσω του Δικτύου Φαρμακείων GREEN PHARMACY, έχει το δικαίωμα να καταγγείλει οποτεδήποτε, χωρίς προειδοποίηση ή αιτιολογία, την συναφθείσα σύμβαση µε τον κάτοχο ή και να απαγορεύσει οποιαδήποτε χρήση της κάρτας. Η κάρτα µέλους παρέχει στον κάτοχό της προνόμια για όσο χρονικό διάστημα το πρόγραµµα προνομίων βρίσκεται σε ισχύ.

Εάν για οποιονδήποτε λόγο τροποποιηθεί µέρος ή σύνολο των όρων του προγράµµατος ή παύσει το πρόγραµµα προνομίων, ο συμμετέχων ουδεμία αξίωση διατηρεί κατά της επιχείρησης Logiscoop Pansyfa AEE., εφόσον με την εγγραφή του αναγνωρίζει ότι πρόκειται για πρόγραµµα προνομίων που παρέχεται από ελευθεριότητα της επιχείρησης.

Μπορείτε οποτεδήποτε να διαγραφείτε από µέλος του προγράµµατος προνομίων “Κάρτα Φροντίδας” ή/και να ανακαλέσετε όλες ή µέρος των συγκαταθέσεων που έχετε παράσχει κατά την εγγραφή σας ή/και να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας στοιχείων, αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση contact@greenpharmacies.gr ή επιστολή στη διεύθυνση Γούναρη 219 & Τυρταίου 37, Γλυφάδα Τ.Κ. 166 74, υπόψιν τμήματος “Green Pharmacy”.

Όσα μέλη της κάρτας Δικτύου Φαρμακείων Green Pharmacy (“Bonus Plus”) είχαν εγγραφεί σε αυτήν πριν από την 1/2/2018, εντάσσονται αυτόματα στο νέο πρόγραμμα προνομίων της “Κάρτας Φροντίδας”.

Αν δε συμφωνείτε με τους παραπάνω όρους, μπορείτε οποτεδήποτε να διαγραφείτε από µέλος του νέου προγράµµατος προνομίων “Κάρτα Φροντίδας” ή/και να ανακαλέσετε όλες ή µέρος των συγκαταθέσεων που παρείχατε κατά την εγγραφή σας ή/και να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας στοιχείων, αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση contact@greenpharmacies.gr ή επιστολή στη διεύθυνση Γούναρη 219 & Τυρταίου 37, Γλυφάδα Τ.Κ. 166 74, υπόψιν τµήµατος “Green Pharmacy”.