Μάιος 2020

Μήπως το άγχος οδηγεί στο ψυγείο;

Αυτοπεριορισμός. Όταν το άγχος μας οδηγεί στο φαγητό και τα κιλά.