Χαρακτηριστικά της αλλεργικής ρινίτιδας

Διάρκεια

✓ Στην πιο απλή της μορφή, τα συμπτώματα της αλλεργικής ρινίτιδας διαρκούν λιγότερες από 4 ημέρες την εβδομάδα ή διαρκούν για διάστημα μικρότερο των 4 εβδομάδων.

✓ Ωστόσο, αν τα συμπτώματα παραμένουν για περισσότερες από 4 ημέρες την
εβδομάδα και για διάστημα
μεγαλύτερο του ενός μήνα, τότε πρόκειται για την επίμονη μορφή της αλλεργικής
ρινίτιδας.

Ένταση

✓ Από ήπια μέχρι έντονα συμπτώματα, που μπορεί να επηρεάζουν τις καθημερινές
δραστηριότητες και τον ύπνο.

Εποχικότητα

✓ Η αλλεργική ρινίτιδα της οποίας τα συμπτώματα εμφανίζονται συγκεκριμένες
περιόδους μέσα στο χρόνο χαρακτηρίζεται ως εποχική.

✓ Συνήθως εμφανίζεται την άνοιξη, μεταξύ Απριλίου
και Ιουνίου, λόγω της γύρης από τα δέντρα και τα
φυτά.

✓ Κρούσματα αλλεργικής ρινίτιδας παρουσιάζονται το
καλοκαίρι μεταξύ Ιουνίου και Σεπτεμβρίου (γύρη
χόρτων).

✓ Τα σπόρια από μύκητες κυκλοφορούν στην
ατμόσφαιρα όλο το χρόνο, αλλά είναι πιο έντονα την
περίοδο Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου ή σε περιόδους με
μεγάλη υγρασία.

✓ Αν ένα άτομο είναι αλλεργικό σε πολλά είδη
αλλεργιογόνων τότε η περίοδος της αλλεργικής
ρινίτιδας θα είναι πιο εκτεταμένη.

✓ Στη χρόνια μορφή της, τα συμπτώματα της αλλεργικής ρινίτιδας εμφανίζονται
σε όλη τη διάρκεια του έτους. Συνήθεις αιτίες είναι το τρίχωμα από τα
κατοικίδια ζώα, τα ακάρεα της οικιακής σκόνης και η μούχλα.