Με το νέο αυτό έντυπο μπορείτε να ενημερωθείτε για τα χαρακτηριστικά μιας σειράς προϊόντων, να επωφεληθείτε από τις παρεχόμενες εκπτώσεις τους μέσω της “Κάρτας Φροντίδας” και να προετοιμάσετε την λίστα αγορών σας, αναμένοντας το επόμενο τεύχος myGreenList.

Αναζητήστε το σε ένα από τα φαρμακεία του δικτύου Green Pharmacy!