Τι είναι η ακτινική υπερκεράτωση;

Η ακτινική υπερκεράτωση, γνωστή και ως ηλιακή υπερκεράτωση, είναι μια μορφή ανώμαλης ανάπτυξης των κυττάρων του δέρματος. Είναι η συχνότερη βλάβη του δέρματος λόγω της μακροχρόνιας έκθεσης στον ήλιο, με το δέρμα να γίνεται τραχύ και ξηρό.