Συνέπειες του μυοσκελετικού πόνου

Σύμφωνα με έρευνες που έχουν γίνει παγκοσμίως, ο πόνος, πέρα από δυσάρεστη αισθητική εμπειρία, είναι μια εμπειρία που επηρεάζει δραματικά την ποιότητα ζωής του ασθενούς.

Συνήθεις συνέπειες είναι:

  • Δυσκολία εκτέλεσης καθημερινών δραστηριοτήτων
  • Κούραση
  • Μείωση όρεξης
  • Διαταραχές του ύπνου
  • Αίσθηση απώλειας ελέγχου
  • Άγχος
  • Χαμηλή αυτοεκτίμηση, απομόνωση
  • Φόβος για το μέλλον και την απώλεια της ευχαρίστησης που απορρέει από διαφορετικές καθημερινές δραστηριότητες
  • Κατάθλιψη