Συμπτώματα

Τα συμπτώματα της αλλεργικής ρινίτιδας εκδηλώνονται άμεσα μετά την έκθεση στο αλλεργιογόνο και μπορεί να παραμένουν ακόμα και μετά την έκθεση σε αυτό.

✓ Ρινικά συμπτώματα : πταρμός (φτέρνισμα που μπορεί να είναι συνεχόμενο), ρινικός κνησμός, ρινόρροια (υδαρής και διαυγής έκκριση), ρινική συμφόρηση, αίσθημα οπισθορινικής έκκρισης

✓ Οφθαλμικά συμπτώματα : δακρύρροια, κάψιμο ή κνησμός στα μάτια, κόκκινα ή πρησμένα μάτια με υδαρή έκκριση ( αλλεργική επιπεφυκίτιδα )

✓ Συμπτώματα σε λαιμό και αυτιά : πονόλαιμος, βραχνή φωνή, βήχας, συμφόρηση ή «σκάσιμο» των αυτιών, αίσθημα κνησμού σε στόμα-λαιμό και αυτιά