Τι είναι δυσκοιλιότητα;

Η δυσκοιλιότητα δεν είναι νόσος, αλλά σύμπτωμα, το οποίο μπορεί να είναι είτε ιδιοπαθές ή μπορεί να αποτελεί εκδήλωση πολλών παθήσεων και διαταραχών.

Η συχνότητα και το είδος της κένωσης είναι διαφορετικά για κάθε άνθρωπο για αυτό και η δυσκοιλιότητα μπορεί να πάρει διάφορα νοήματα, τις περισσότερες όμως φορές αφορά τη δυσκολία κατά την κένωση.

Μολονότι οι περισσότεροι θεωρούν ότι ο φυσιολογικός ρυθμός κένωσης είναι μια την ημέρα, αυτό δεν μπορεί να χαρακτηριστεί  σωστό, καθώς δεν υπάρχει συγκεκριμένος αριθμός φυσιολογικών κενώσεων. Αυτές μπορεί να είναι από 1- 3 την ημέρα, έως 3 την εβδομάδα.

Ποια είναι τα συμπτώματα της δυσκοιλιότητας;

Ο κλινικός ορισμός της δυσκοιλιότητας περιλαμβάνει τουλάχιστον δύο από τα παρακάτω συμπτώματα εφ’ όσον συμβαίνουν για τουλάχιστον 12 εβδομάδες (όχι απαραίτητα συνεχόμενες) κατά τους τελευταίους 6 μήνες.

  • Λιγότερες από 3 κενώσεις την εβδομάδα
  • Έντονη σύσφιγξη κατά την διάρκεια της κένωσης
  • Σκληρά κόπρανα
  • Αίσθημα ατελούς κένωσης
  • Αίσθημα απόφραξης
  • Χειρισμοί διευκόλυνσης για να επιτευχθεί η κένωση