Στόχοι

Η σύγχρονη αντιμετώπιση της οστεοπόρωσης επικεντρώνεται σε δύο στόχους :

  • Επίτευξη της μέγιστης κορυφαίας οστικής μάζας και διατήρησή της (πρωτογενής πρόληψη)

Η απόκτηση δυνατών και πυκνών οστών κατά τη διάρκεια της παιδικής και εφηβικής ηλικίας και η διατήρησή τους κατά την πρώτη ενήλικη ζωή μπορεί να βοηθήσει σημαντικά στην πρόληψη της οστεοπόρωσης σε μεγαλύτερη ηλικία.
Σύμφωνα με το Παγκόσμιο Ίδρυμα Οστεοπόρωσης, εκτιμάται ότι μια αύξηση  της κορυφαίας οστικής μάζας κατά 10% στην παιδική ηλικία, μειώνει τον κίνδυνο για ένα οστεοπορωτικό κάταγμα στην ενήλικη ζωή κατά 50%.
Δεδομένου ότι περίπου το 85% της οστικής μάζας ενός ενήλικα αποκτάται μέχρι την ηλικία των 18-20 ετών, με το 30-40% να αποκτάται εξ’ ολοκλήρου κατά την εφηβεία, είναι κρίσιμο στην παιδική και εφηβική ηλικία να υιοθετούνται σωστές διατροφικές συνήθειες και να ακολουθείται ένα επαρκές πλάνο σωματικής άσκησης.

  • Ελαχιστοποίηση της οστικής απώλειας (δευτερογενής πρόληψη)

Με τις κατάλληλες αλλαγές στην καθημερινότητα και τη φαρμακευτική θεραπεία που θα συστήσει ο γιατρός (αν χρειαστεί), μπορεί να ελαττωθεί ο ρυθμός απώλειας οστικής μάζας και να αποφευχθούν πιθανά κατάγματα.