Προστασία από UVA και UVB

Η διαφορά στην προστασία που παρέχουν τα αντηλιακά με υψηλότερο δείκτη προστασίας είναι μικρή. Για παράδειγμα, το αντηλιακό με SPF15 μπλοκάρει το 93% των ακτίνων UVB, το αντηλιακό με  SPF30 μπλοκάρει το 97% και εκείνο με SPF50 το 98%. Βασική λοιπόν προϋπόθεση στην επιλογή αντηλιακού είναι η ένδειξη παροχής προστασίας τόσο από τις ακτίνες UVB όσο και από τις UVA.