Πότε πρέπει να επισκεφτώ το γιατρό;

Είναι σημαντικό να επισκεφτούμε το γιατρό όταν:

  • ο πόνος διαρκεί πολλές μέρες και δεν έχει βελτιωθεί με απλές λύσεις ( πχ. αναλγητικά, αλλαγή στάσης, ξεκούραση)
  • υπάρχει οίδημα που δεν υποχωρεί
  • υπάρχει διόγκωση σε κάποια άρθρωση
  • υπάρχει πρωινή δυσκαμψία των αρθρώσεων

Πολλές φορές ο τύπος του πόνου υποδηλώνει το σημείο εκκίνησής του. Για παράδειγμα, πόνος που χειροτερεύει με την κίνηση συνήθως προέρχεται από κάποια μυοσκελετική πάθηση. Πόνος με μυϊκό σπασμό μπορεί να προέρχεται από κάποιο τραυματισμό στους μυς. Το σημείο όπου υπάρχει οίδημα ή ευαισθησία στην αφή πχ. άρθρωση επίσης υποδηλώνει την πηγή του πόνου.

Ωστόσο, πριν γίνει η διάγνωση από τον γιατρό σας ότι πρόκειται για πόνο μυοσκελετικής φύσεως, χρειάζεται να αποκλειστεί η ύπαρξη κάποιου άλλου νοσήματος που προκαλεί τον πόνο. Ο πόνος μπορεί να προέρχεται από πρόβλημα σε κάποιο άλλο οργανικό σύστημα και ο ασθενής να τον αντιλαμβάνεται ως μυοσκελετικό. Για παράδειγμα, πόνος στη μέση μπορεί να προκληθεί από φλεγμονή στα νεφρά ενώ πόνος στο μπράτσο μπορεί να είναι σχετιστεί με πιθανό έμφραγμα του μυοκαρδίου.

Ο γιατρός μπορεί να αξιολογήσει την κλινική κατάσταση και να προτείνει τη βέλτιστη αγωγή. Τύποι εξετάσεων που μπορεί να ζητήσει ο γιατρός : εξετάσεις αίματος, ακτινογραφίες, αξονική τομογραφία, μαγνητική απεικόνιση.