Πότε να επισκεφτώ το γιατρό

Τα άτομα που έχουν εμφανίσει ακτινικές υπερκερατώσεις πρέπει να επισκέπτονται σε τακτά χρονικά διαστήματα το δερματολόγο τους. Η συχνή εξέταση αποσκοπεί στο να ελέγχονται και να απομακρύνονται εγκαίρως οι ακτινικές υπερκερατώσεις, ενώ απώτερος στόχος είναι η πρόληψη της μετατροπής κάποιας βλάβης σε καρκίνο του δέρματος (ή/και η άμεση θεραπεία του αν χρειαστεί).

Οι περισσότεροι ασθενείς επισκέπτονται το δερματολόγο τους κάθε 8 με 12 εβδομάδες, αλλά ανάλογα την περίπτωση μπορεί το διάστημα αυτό να είναι μικρότερο ή και μεγαλύτερο.

  • Αιμορραγία, έλκος, μόλυνση, κνησμός ή φλεγμονή με μεγάλη διάρκεια, πόνος, απότομη αλλαγή στο μέγεθος/ σχήμα/ πάχος της βλάβης όπως και η εμφάνιση νέων πιθανών βλαβών είναι λόγοι να αναζητήσουμε την άμεση βοήθεια του δερματολόγου!