Αντιμετώπιση του μυοσκελετικού πόνου

Είναι σημαντικό να οριστεί αν ο πόνος οξύς ή χρόνιος, ενώ παράλληλα θα πρέπει να βρεθεί η αιτία που τον προκαλεί. Πρέπει να αντιμετωπιστεί η αιτία αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να διαχειριστεί και ο πόνος ως σύμπτωμα αυτό καθαυτό. Η αντιμετώπιση του μυοσκελετικού πόνου είναι κατά κύριο λόγο πολυπαραγοντική.