Ποιοι παράγοντες επιβαρύνουν την κλινική εικόνα του μυοσκελετικού πόνου

Ηλικία : Οστά, μύες και αρθρώσεις ταλαιπωρούνται με την ηλικία, αυξάνοντας τις πιθανότητες εμφάνισης κάποιας πάθησης του μυοσκελετικού συστήματος.

Είδος εργασίας : Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία οι πιο συχνοί λόγοι εμφάνισης μυοσκελετικού πόνου είναι : άσκηση δύναμης ( π.χ. ανύψωση, μεταφορά, έλξη, ώθηση, χρήση εργαλείων), επαναλαμβανόμενες  κινήσεις, επίπονες και στατικές στάσεις (π.χ. με τα χέρια πάνω από το επίπεδο των ώμων ή παρατεταμένη καθιστική ή όρθια στάση), τοπική άσκηση πίεσης σε εργαλεία και επιφάνειες, δονήσεις, κρύο ή υπερβολική ζέστη, κακός φωτισμός, ικανός π.χ. να προκαλέσει ατύχημα, υψηλά επίπεδα θορύβου (τα οποία π.χ. δημιουργούν ένταση στο σώμα).

Τρόπος ζωής-στρες : Εκτός από αρνητική επίπτωση στη διάθεση, το στρες δημιουργεί και μυϊκή υπερένταση εντείνοντας τον πόνο.

Φυσική κατάσταση : Όσο αυξάνει το σωματικό βάρος, τόσο μεγαλύτερη είναι η επιβάρυνση των αρθρώσεων ( ιδιαίτερη καταπόνηση προκαλείται σε μέση, γόνατα, αστραγάλους ) αλλά και των μυών που αναγκάζονται να δουλέψουν περισσότερο. Επίσης, οι αδύναμοι μύες, λόγω έλλειψης άσκησης, είναι πιο επιρρεπείς σε τραυματισμούς.

Οικογενειακό ιστορικό : σε ορισμένες περιπτώσεις ένα οικογενειακό ιστορικό με παρουσία μυοσκελετικών παθήσεων είναι κλειδί για τη διερεύνηση του πόνου από το γιατρό.