Οστεοπενία

Οστεοπενία είναι κατάσταση όπου η οστική πυκνότητα ενός ατόμου είναι χαμηλότερη των φυσιολογικών επιπέδων αλλά όχι τόσο ώστε να θεωρηθεί οστεοπόρωση.

  • Η χαμηλή οστική πυκνότητα δε σημαίνει απαραίτητα ότι υπάρχει απώλεια οστικής μάζας.
  • Μια χαμηλή οστική πυκνότητα μπορεί για ένα άτομο να είναι «φυσιολογική» πχ. λόγω κληρονομικότητας, σωματότυπου, συγκεκριμένων νοσημάτων, ή ακόμη και λόγω ηλικίας (μεγαλύτερες ηλικίες).
  • Η οστεοπενία δεν είναι νόσος και δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη ότι θα εξελιχθεί σε οστεοπόρωση. Ωστόσο θα αποτελέσει κύριο παράγοντα κινδύνου για απώλεια οστικής μάζας στα επόμενα χρόνια. Κι αυτό επειδή το επίπεδο οστικής πυκνότητας θα είναι ήδη χαμηλό όταν το άτομο ξεκινήσει να χάνει οστική μάζα.