Τι είναι το σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου (ΣΕΕ)

Το σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου, γνωστό και ως «σπαστική κολίτιδα», είναι μια χρόνια, υποτροπιάζουσα λειτουργική διαταραχή του παχέος εντέρου (ένα είδος προβληματικής κινητικότητας του παχέος εντέρου) στην οποία δεν εντοπίζεται κάποια οργανική αιτία ενώ προκαλεί στον ασθενή πολλαπλά ενοχλητικά συμπτώματα.

Το ΣΕΕ είναι μια καλοήθης πάθηση η οποία δεν απειλεί τη ζωή. Ωστόσο επηρεάζει σημαντικά την ποιότητα ζωής των ασθενών επιδρώντας στις καθημερινές τους δραστηριότητες ενώ είναι η δεύτερη κύρια αιτία για απουσία από την εργασία μετά το κοινό κρυολόγημα.

Συμπτώματα

Τα συνήθη συμπτώματα είναι :

  • πόνος και δυσφορία στην κοιλιά
  • διαταραχές στις κενώσεις
  • μετεωρισμός (φούσκωμα)

Ο πόνος στην κοιλιά είναι συνήθως το πρωτεύον και πιο προβληματικό σύμπτωμα. Συνήθως είναι χρόνιος με υφέσεις και εξάρσεις, αλλά μπορεί να είναι και συνεχής με φάσεις περαιτέρω έξαρσης. Ποικίλει ως προς την ένταση και έχει την τάση να μετατοπίζεται, ενώ συχνά εκδηλώνεται ή επιδεινώνεται με τα γεύματα.

Οι διαταραχές των κενώσεων αφορούν στη συχνότητα, τη σύσταση των κοπράνων καθώς και τη διαδικασία της κένωσης. Με βάση τον τύπο της διαταραχής των κενώσεων που επικρατεί, οι ασθενείς μπορεί να χωριστούν σε τρεις ομάδες: ΣΕΕ με δυσκοιλιότητα, ΣΕΕ με διάρροια, ΣΕΕ με εναλλαγές δυσκοιλιότητας και διάρροιας.

Ο μετεωρισμός που απασχολεί το 80% των πασχόντων συνήθως παρουσιάζει επιδείνωση κατά την διάρκεια της ημέρας και βελτιώνεται μετά τον ύπνο.