Μικροαγγειακές επιπλοκές

Ο διαβήτης είναι μια χρόνια ασθένεια η οποία, αν μείνει αρρύθμιστη, οδηγεί σε σημαντικές επιπτώσεις στη λειτουργία πολλών οργάνων. Οι επιπτώσεις του διαβήτη μπορούν να χωριστούν σε μικροαγγειακές και μακροαγγειακές, δηλαδή σε επιπτώσεις που οφείλονται σε βλάβη μικρών και μεγάλων αγγείων αντίστοιχα. Οι μικροαγγειακές επιπλοκές συνήθως προηγούνται των μακροαγγειακών.

Διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια

 • Επηρεάζει 1 στους 3 ασθενείς με διαβήτη.
 • Πρόκειται για θρομβώσεις και αιμορραγίες στα μικρά αγγεία που βρίσκονται στο βυθό του ματιού. Οι βλάβες των αγγείων αυτών μπορούν να προκαλέσουν δυσλειτουργία του αμφιβληστροειδούς με μείωση της όρασης και σε ακραίες περιπτώσεις μπορεί να οδηγήσουν σε τύφλωση (αναστρέψιμη).
 • Ο διαβήτης πιθανόν να εμπλέκεται και σε άλλες παθήσεις των ματιών όπως το γλαύκωμα και ο καταρράκτης.

Διαβητική νεφροπάθεια

 • Η υπεργλυκαιμία έχει επίπτωση στα μικρά αιμοφόρα αγγεία των νεφρών μειώνοντας τη λειτουργικότητά τους. Κατ’ επέκταση, τα νεφρά δυσκολεύονται να φιλτράρουν ουσίες που δεν χρησιμεύουν στον οργανισμό πχ. πλεόνασμα νερού, χημικές ουσίες.
 • Αν τα επίπεδα γλυκόζης παραμένουν υψηλά για μεγάλο χρονικό διάστημα, η νεφρική λειτουργία χειροτερεύει και μπορεί να εμφανίζονται συμπτώματα όπως οίδημα στα πόδια.
 • Η νόσος αυτή των νεφρών εξελισσόμενη μπορεί να οδηγήσει σε νεφρική ανεπάρκεια. Τα άτομα με διαβήτη έχουν 10 φορές περισσότερες πιθανότητες για την εμφάνιση νεφρικής νόσου τελικού σταδίου και αιμοκάθαρση.

Διαβητική νευροπάθεια

 • Ο διαβήτης μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα νεύρα σε όλο το σώμα επηρεάζοντας πολλές λειτουργίες του σώματος πχ. προβλήματα στην πέψη, στυτική δυσλειτουργία, προβλήματα στην κύστη κλπ.
 • 1 στους 4 ασθενείς με ΣΔτ2 παρουσιάζει συμπτώματα που παραπέμπουν σε νευροπάθεια κατά τη στιγμή της διάγνωσης.
 • Περιφερική νευροπάθεια : η συνηθέστερη μορφή διαβητικής νευροπάθειας (75% των περιπτώσεων) και εμφανίζεται συνήθως στα άκρα και κυρίως στα δάχτυλα των ποδιών.
 • Τα συνήθη συμπτώματα είναι κάψιμο, μυρμήγκιασμα/ μούδιασμα στα δάχτυλα, ευαισθησία στην αφή (στις άκρες των δαχτύλων) και απώλεια αίσθησης. Η διαβητική νευροπάθεια συνήθως επηρεάζει και τις δύο πλευρές του σώματος.
 • Η διαβητική νευροπάθεια συνοδεύεται και από πόνο (νευροπαθητικός πόνος).

Διαβητικό Πόδι

 • Η επιπλοκή αυτή ξεκινά συνήθως με μια εκδορά, που μπορεί να μη γίνει αντιληπτή λόγω απουσίας αίσθησης. Αν δεν αντιμετωπιστεί άμεσα, και σε συνάρτηση με την αργή επούλωση εξαιτίας της υπεργλυκαιμίας, μπορεί να εμφανιστούν επιπλοκές όπως έλκη και σοβαρές μολύνσεις.
 • Σε ορισμένες περιπτώσεις, μια μόλυνση που έχει προχωρήσει σε μη διαχειρίσιμο σημείο μπορεί να καταλήξει σε ακρωτηριασμό.
 • Τα άτομα με διαβήτη έχουν 25 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο για ακρωτηριασμό από τα άτομα χωρίς διαβήτη.