Μη τροποποιήσιμοι παράγοντες

  • Γενετικοί : η οστεοπόρωση εξαρτάται στο 70% από γενετικούς παράγοντες. Οικογενειακό ιστορικό οστεοπόρωσης και ιστορικό κατάγματος της μητέρας ή του πατέρα σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης κατάγματος,
  • Ηλικία : η οστεοπόρωση μπορεί να εκδηλωθεί σε όλες τις ηλικίες, αλλά πιο συχνά εμφανίζεται σε μεγαλύτερες ηλικίες λόγω της φυσιολογικής σταδιακής απώλειας οστικής μάζας. Δεν εμφανίζεται σε όλα τα ηλικιωμένα άτομα, αλλά σε όσους χάνουν μεγαλύτερη ποσότητα οστικής μάζας και με γρηγορότερο ρυθμό.
  • Εθνικότητα : βάσει μελετών η οστεοπόρωση είναι πιο συχνή στην Καυκάσια και την Ασιατική φυλή
  • Γυναικείο φύλο : η οστεοπόρωση μπορεί να εμφανιστεί στις γυναίκες μετά τα 40 έτη και αναπτύσσεται με γρήγορους ρυθμούς, ενώ στους άνδρες μπορεί να εμφανιστεί μετά τα 50 έτη και αναπτύσσεται με πιο αργούς ρυθμούς. Κατά προσέγγιση, το 80% των ατόμων με οστεοπόρωση είναι γυναίκες και 20% είναι άνδρες. Επιπλέον, τα οστά των γυναικών είναι λιγότερο πυκνά, καθώς η κορυφαία οστική μάζα στις γυναίκες είναι 20-30% μικρότερη από ότι στους άνδρες (διαφορά που δημιουργείται στην εφηβεία).
  • Εμμηνόπαυση/ υστερεκτομή : και στις δύο περιπτώσεις, οι γυναίκες παύουν να επωφελούνται από τον προστατευτικό ρόλο των οιστρογόνων. Τα οιστρογόνα είναι ορμόνες που προφυλάσσουν από την οστεοπόρωση καθώς αναστέλλουν την οστική απορρόφηση και αυξάνουν την οστική παραγωγή. Πολλές γυναίκες χάνουν οστική μάζα ραγδαία μετά την εμμηνόπαυση. Επιπλέον, αν η εμμηνόπαυση επέλθει νωρίς (πρόωρη εμμηνόπαυση), η πιθανότητα για οστεοπόρωση αυξάνεται. Το ίδιο συμβαίνει όταν η εμμηνόπαυση συμβεί τεχνητά, πχ. με υστερεκτομή (αφαίρεση των ωοθηκών).