Κορυφαία Οστική Μάζα

Κατά τη διάρκεια της παιδικής και εφηβικής ηλικίας, τα οστά αυξάνονται τόσο σε μήκος όσο και σε πλάτος. Σε αυτές τις ηλικίες, η διαδικασία σχηματισμού νέου οστού είναι γρηγορότερη από την αποδόμηση, και συνεχίζει ακόμη και όταν σταματήσει η ανάπτυξη του αναστήματος του παιδιού. Άρα τα οστά γίνονται ολοένα και πυκνότερα, μέχρι να φτάσουν την «κορυφαία τιμή οστικής πυκνότητας – μάζας». Πρακτικά πρόκειται για τη χρονική περίοδο στην οποία το κάθε άτομο αποκτά τη μέγιστη ποσότητα και πυκνότητα οστού. Συνήθως, αυτό συμβαίνει περίπου μεταξύ 18 – 25 ετών.

Μετά την ηλικία των 35 περίπου ετών, ο ρυθμός αποδόμησης των οστών αρχίζει να γίνεται μεγαλύτερος από το ρυθμό αναδόμησης. Το οστό που χάνεται δεν αναπληρώνεται επαρκώς, ούτε σε ποσότητα αλλά ούτε και σε ποιότητα. Η σταδιακή αυτή απώλεια οστικής μάζας είναι ένα φυσιολογικό φαινόμενο που συνεχίζεται με διακυμάνσεις σε όλη την υπόλοιπη ζωή.

  • Ο ρυθμός απώλειας είναι αρχικά ίδιος σε άνδρες και γυναίκες και κυμαίνεται από 0,3-0,5% το χρόνο.
  • Στη μέση ηλικία (50-60 ετών) άντρες και γυναίκες αρχίζουν να χάνουν οστική μάζα με ταχύτερους ρυθμούς.

Στις γυναίκες, η εμμηνόπαυση σηματοδοτεί την έναρξη μιας περιόδου επιταχυνόμενης οστικής απώλειας. Μελέτες δείχνουν 5 με 7 έτη μετά την εμμηνόπαυση, οι γυναίκες μπορούν να χάσουν 20% ή και περισσότερο από την πυκνότητα των οστών τους.
Από την άλλη, οι άνδρες της αντίστοιχης ηλικίας δεν αντιμετωπίζουν απώλεια οστικής μάζας με την ίδια ταχύτητα όσο οι μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες.

  • Μετά την ηλικία των 65-70 ετών, η ετήσια οστική απώλεια, τόσο σε άνδρες όσο και σε γυναίκες, επανέρχεται στους αρχικά αργούς ρυθμούς του 0,3-0,5%. Επίσης, ελαττώνεται η απορρόφηση του ασβεστίου, και τα οστά γίνονται πιο ευάλωτα σε κατάγματα.