Γενικά

Το ουροποιητικό σύστημα χωρίζεται νοητά σε δύο τμήματα, το ανώτερο και το κατώτερο. Το ανώτερο ουροποιητικό σύστημα αποτελείται από τα νεφρά και τους ουρητήρες (τους σωλήνες που συνδέουν τα νεφρά με την ουροδόχο κύστη). Το κατώτερο ουροποιητικό σύστημα αποτελείται από την ουροδόχο κύστη (την κοιλότητα συγκέντρωσης των ούρων) και την ουρήθρα (ένα μικρό σωλήνα απ’ όπου αποβάλλονται τα ούρα).

Τα νεφρά, μέσω των ούρων που παράγουν, φιλτράρουν και απομακρύνουν επιβλαβείς και άχρηστες ουσίες από τον οργανισμό. Επιπλέον, ρυθμίζουν τη μεταφορά νερού, ηλεκτρολυτών και θρεπτικών ουσιών, εξασφαλίζουν τη χημική ισορροπία του σώματος, ενώ είναι υπεύθυνα για την παραγωγή σημαντικών ορμονών που παίζουν ρόλο στη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης και της παραγωγής των ερυθρών αιμοσφαιρίων του αίματος.