Φωτοσταθερότητα και ανθεκτικότητα

H σύνθεση των αντιηλιακών δεν πρέπει να αλλοιώνεται όταν εκτίθεται στην ηλιακή ακτινοβολία καθώς αυτό έχει αντίκτυπο στην αποτελεσματικότητά τους. Επιπλέον, τα αντιηλιακά πρέπει να έχουν σύσταση που να παραμένει ανθεκτική και να προσφέρει προστασία ακόμα και σε δύσκολες συνθήκες, όπως σε υψηλή θερμοκρασία ή κατά την εφίδρωση ή στην επαφή με το νερό.