Δείκτης αντιηλιακής προστασίας SPF

Είναι ο δείκτης που μετρά το επίπεδο προστασίας από τις ακτίνες UVB.

  • Αντιστοιχεί στο συνολικό χρόνο κατά τον οποίο μπορούμε να εκτεθούμε με ασφάλεια στον ήλιο χωρίς να κοκκινίσουμε έχοντας εφαρμόσει το αντιηλιακό.
  • Εξαρτάται από τον ατομικό χρόνο αντοχής στον ήλιο (δηλαδή το χρόνο που χρειάζεται το κάθε άτομο χωρίς αντιηλιακή προστασία μέχρι το δέρμα να κοκκινήσει).
  • Ο χρόνος έκθεσης στον ήλιο που μας εξασφαλίζει το αντιηλιακό προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του ατομικού χρόνου αντοχής χωρίς αντιηλιακό με τον αριθμητικό δείκτη SPF.
  • Παράδειγμα για ένα αντιηλιακό  με δείκτη 30 : ένα άτομο που χωρίς αντιηλιακό θα άρχιζε να καίγεται στα 3 λεπτά έκθεσης, θα μπορεί να εκτεθεί 3×30=90 λεπτά με το συγκεκριμένο αντιηλιακό χωρίς να καεί.
  • Τα αντηλιακά προϊόντα διακρίνονται σε τέσσερα επίπεδα δείκτη SPF: χαμηλό (6 ως 10), μέτριο (15 ως 25), υψηλό (30 ως 50) και πολύ υψηλό (50+).

Δεν υπάρχει αντίστοιχος δείκτης για την ακτινοβολία UVΑ. Αν ένα αντιηλιακό παρέχει προστασία τόσο στη UVB όσο και στη UVA, η προστασία στη UVA υπολογίζεται κατά προσέγγιση στο 1/3 του δείκτη SPF.