Από τι προκαλείται;

H υπεριώδης ακτινοβολία προκαλεί την εκφύλιση των κυττάρων του δέρματος. Σε μικρές ηλικίες το σώμα μπορεί και επιδιορθώνει ένα μέρος των βλαβών αυτών. Ωστόσο με την πάροδο του χρόνου, οι βλάβες συσσωρεύονται και το σώμα αδυνατεί να τις επιδιορθώσει. Τότε γίνονται ορατές οι επιπτώσεις του ήλιου στο δέρμα. Εφόσον η υπεριώδης ακτινοβολία συνεχίζει να χτυπά το ήδη ταλαιπωρημένο δέρμα, δημιουργούνται οι ακτινικές υπερκερατώσεις.

  • Η πλειονότητα των περιπτώσεων ακτινικής υπερκεράτωσης οφείλεται στη χρόνια έκθεση του δέρματος στην υπεριώδη ακτινοβολία του ηλίου.
  • Οι ακτινικές υπερκερατώσεις μπορούν επίσης να προκληθούν και από την υπεριώδη ακτινοβολία που παράγεται από τις λάμπες τεχνητού μαυρίσματος.
  • Σε κάποιες περιπτώσεις, μπορούν να προκληθούν από τη συνεχή έκθεση σε ακτίνες Χ ή σε ορισμένα βιομηχανικά χημικά (άνθρακας, πίσσα) .