Αντιμετώπιση των ακτινικών υπερκερατώσεων

Η θεραπευτική αγωγή για την ακτινική υπερκεράτωση στοχεύει στην απομάκρυνση των κυττάρων του δέρματος όπου έχει εντοπιστεί η βλάβη. Το νέο δέρμα που αναπτύσσεται αποτελείται από βαθύτερα κύτταρα του δέρματος τα οποία παραμένουν υγιή.

Τις περισσότερες φορές αφαιρούνται αποτελεσματικά όλες οι βλάβες. Ωστόσο, σε άτομα με πολύ εκτεταμένη ζημιά από τον ήλιο δεν είναι πάντα εφικτό ή πρακτικό να αφαιρεθούν όλες οι υπερκερατώσεις.  Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι σημαντικό να απομακρυνθούν οι συμπαγείς και ευαίσθητες βλάβες δηλαδή αυτές με το μεγαλύτερο κίνδυνο εξέλιξης σε κακοήθεια.

Αν κριθεί απαραίτητη η θεραπεία, ο γιατρός επιλέγει την κατάλληλη μέθοδο κυρίως ανάλογα με :

  • Τον αριθμό των ακτινικών υπερκερατώσεων του ατόμου
  • Το/τα σημεία στα οποία βρίσκονται
  • Τις διαστάσεις ή το πάχος τους
  • Την ευρύτερη περιοχή του δέρματος που έχει υποστεί βλάβη