Συνεχίζονται και το 2019 οι εκπαιδευτικές εκδηλώσεις για τα φαρμακεία – μέλη του δικτύου Green Pharmacy του ομίλου ΠΡΟΣΥΦΑΠΕ.

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρακολούθησαν τα μέλη του δικτύου την εκπαιδευτική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στις 18 και 20 Μαρτίου 2019, στις κεντρικές εγκαταστάσεις του ομίλου ΠΡΟΣΥΦΑΠΕ.

Η εκδήλωση με θέμα “Μη φαρμακευτικά μέσα υποστήριξης της υγείας των μυών και των αρθρώσεων” αποδείχθηκε παραπάνω από ενδιαφέρουσα, αφού οι συμμετέχοντες, στην αξιολόγηση που ακολούθησε, δήλωσαν σε ποσοστό 98,3% ικανοποιημένοι έως πολύ ικανοποιημένοι από το σύνολο της.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η εν λόγω εκπαίδευση θεωρήθηκε ότι ανταποκρίνεται στις ανάγκες του φαρμακείου κατά 96,6%, ενώ όλοι οι παρευρισκόμενοι (ποσοστό 100%) δήλωσαν ότι ήταν κατανοητή και έχει πρακτική εφαρμογή στον πελάτη.

Με στόχο την ανάδειξη του ρόλου του φαρμακοποιού και την συμμετοχή του στην πρόληψη και έγκαιρη αντιμετώπιση παθήσεων, θα συνεχιστούν και το 2019 οι εκπαιδευτικές εκδηλώσεις για τα φαρμακεία του δικτύου Green Pharmacy του ομίλου ΠΡΟΣΥΦΑΠΕ.